انجام پروژه و پایان نامه دانشگاهی و نگارش مقاله ISI و شبیه سازی با نرم افزار Digsilent, Pspice, PLC, PSCAD, Matlab........ تلگرام:09371595667

محبوبترین محصولات

اطلاعیه فروشگاه

انجام پروژه دانشگاهی و شبیه سازی مقالات دررشته مهندسی و نگارش مقالات ISI ..........تلگرام:powerelectric4u@............

آرایه های میکروفنی

آرایه های میکروفنی

آرایه های میکروفنی

مطالعه و استفاده از آرايـه هـاي ميكروفنـي از حـدود 20 سـال پـيش شـروع شـده اسـت . در پرتـوپيشرفتهاي تحقيقاتي و تجربيات انجام شده تا امروز اين حوزه به جـائي رسـيده اسـت كـه فنـاوريمبتني بر آرايه قابليت بكارگيري سريع در بعضي از سيستم هاي فعلي را دارد و قدرت ذاتي فراوانـيبراي بهبود محصولات موجود و توليد وسائل آنرا داراست . 

اين متن در دو بخش تنظيم شده است در بخش اول تاكيد براستفاده از آرايه هاي ميكروفنـي بـرايبهبود گفتار بيان شده و در بخش دوم منطقه بندي منبع عنوان ميشود. 

در ابتدا طرح آرايه اي را توضيح مي دهد كه پاسخ مكاني آن دريك پهناي باند وسيع تقريبـاً تغييـرچنداني نمي كند. چنين طرحي اين اطمينان را بوجود مي آورد كه فيلتر نمودن مكاني كـه توسـطآرايه شكل ميگيرد در تمام پهناي باند سيگنال گفتار يكنواخت است . مشـكل عمـده بـا بسـياري ازطرحهاي آرايه اي آنستكه آرايه فيزيكي خيلي بزرگي براي داشتن دقت تفكيك پـذيري منطقـي درحوزه مكان نياز دارند. 

 مخصوصاً در فركانسهاي پائين اين شكل را در ادامه بررسي كرده ايم كه مروري بر آرايه هاي فوق جهتي است . اين آرايه ها چنان طراحي شده اند كه جهت وري مكاني خيلـي بزرگتـري نسـبت بـهشكل دهنده پرتو از نوع تأخير و جمع توليد كنند. 

سپس استفاده از فيلتر حذف كننده نويز تك كاناله را در خروجـي آرايـه ميكروفنـي توضـيح مـيدهد. طرح چنين پس – فيلتري معمولاً نياز به اطلاعاتي درباره همبستگي نويز بين ميكـروفن هـايمختلف دارد . 

 توابع همبستگي مكاني براي ميكروفن هاي جهتـي مختلـف بررسـي شـده اسـت ،كـهاستفاده از اين توابع را در كاربردهاي حذف وفقي نويز شرح ميدهد. 

 در ادامه روشهاي وفقي آرايه هاي ميكروفني را شرح مي دهد كه تمركز بر الگوريتم هايي دارند كـهپايدارند و در محيطهاي واقعي خوب عمل مي كنند. 

 الگوريتم هاي فيلتر كردن مكاني بهينه را براساس تجزيه عام مقدار تكين توضيح مـي دهـد.اين روشها نيازمند محاسبات زيادي هستند ¸لذا اين فصل روشهايي را ارائه مي كنـد كـه پيچيـدگيمحاسباتي را كاهش مي دهند و لذا اجازه بكارگيري آني را ميدهند . 

 روشهاي مختلف را كه بطور دقيقي منطقـه بنـدي را در محـيط آكوسـتيكي خاصـي نشـانمي دهد ، ارائه مي كند . تأكيد بر دقت در شرايط بد مي باشد كه با روش مناسبي با جزئيـات كامـلآمده است . اين مسئله را به حالتي كه چند منبع فعال وجود داشته باشد بسـط مـي دهـد .زمانيكه محيط واقعي را در نظر بگيريم ¸اين مطلب بدليل وجـود چنـدين گوينـده پيچيـده تـر نيـزمي شود. 

 سناريوي منطق بندي منبع را بصورت جامع تري بيان مي دارد تا اطلاعات حاصـل شـده ازحسگر غير آكوستيكي را نيز به آن اضافه كند . در اين حالت هر دو سيگنالهاي صدا و تصـوير بطـورموثري تركيب مي شوند تا حركت گوينده را دنبال كنند.  

در فصل پاياني بعضي از كاربردهاي خاص فن آوري آرايه ميكروفني كه امروزه بكـار  گرفتـه ميشـود بيان شده است. 

299 صفحه

 فایل ورد


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 14,000 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
New-WinRAR-ZIP-archive_1925748_2953.zip17.5 MB

آزمايشگاه سيستمهاي كنترل خطي

آزمايشگاه سيستمهاي كنترل خطي آزمايشگاه سيستمهاي كنترل خطي   در این آزمایشگاه، که یک آزمایشگاه آموزشی می باشد، دانشجویان با چگونگی تحلیل، پیاده سازی و شناسایی فرایندهای خطی و طراحی کنترل کننده های مختلف در سیستمهای کنترل خطی آشنا می شوند و در نهایت با نمونه هایی از کاربرد سیستمهای کنترل خطی در صنعت آشنا خواهند شد. بررسي پاسخ فركانسي : در اين مرحله ابتداولوم  Tz1 را برابر يك و   Tp1 را بر روي مقدار 10&nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

کنترل محرکه پیشرفته - درایو موتور DC به همراه شبیه سازی در متلب

کنترل محرکه پیشرفته - درایو موتور DC  به همراه شبیه سازی در متلب کنترل محرکه پیشرفته - درایو موتور DC  به همراه شبیه سازی در متلب فایل ورد 49 صفحه مدلسازی ماشین DC معادلات یک موتور DC بر اساس مدار معادل شکل 1 بر حسب معادلات حالت به صورت زیر است:   شکل 1- مدار معادل ماشین DC تحریک مستقل     این معادله را می­توان با استفاده از یک انتگرال­گیر شبیه­سازی نمود. سایر روابط مورد نیاز در زیر آورده شده است.         ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

اصول كلي رادار و عملكرد آن

اصول كلي رادار و عملكرد آن اصول كلي رادار و عملكرد آن رادار يك سيستم الكترومغناطيسي است كه براي تشخيص و تعيين موقعيت هدفها به كار مي رود. اين دستگاه بر اساس يك شكل موج خاص به طرف هدف براي مثال يك موج سينوسي با مدولاسيون پالسي (Pulse- Modulated) و تجزيه وتحليل بازتاب (Echo) آن عمل مي كند. رادار به منظور توسعه توانايي حسي‏هاي چندگانه انساني براي مشاهده محيط اطراف مخصوصاً حس بصري به كار گرفته شده است. ارزش رادار در اين ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

خنکسازی ترانس ها

خنکسازی ترانس ها خنکسازی ترانسها براي درك هرچه بهتر چرخه هاي ترموديناميكي يك نيروگاه نسبتا بزرگ را آناليز كرده تا مطالبي را كه درمقالات ديگر سايت خوانده ايد را بهتر فهميده و آنرا درك نماييد. مقاله زير كه قسمت اعظم آن از سايت رشد گرفته شده اين موضوع را دنبال مي كند . نیروگاه حرارتی جهت تولید انرژی الکتریکی بکار می‌رود که در عمل پره‌های توربین بخار توسط فشار زیاد بخار آب ، به حرکت در آمده و ژنراتور ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

دانلود فایل متلب برای پیش بینی سری زمانی با استفاده از روش GMDG

دانلود فایل متلب برای پیش بینی سری زمانی با استفاده از روش GMDG دانلود فایل متلب برای پیش بینی سری زمانی با استفاده از روش GMDG ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

دانلود فایل متلب برای پیش بینی سری زمانی با استفاده از روش فازی عصبی

دانلود فایل متلب برای پیش بینی سری زمانی با استفاده از روش فازی عصبی دانلود فایل متلب برای پیش بینی سری زمانی با استفاده از روش فازی عصبی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

دانلود فایل متلب برای سری زمانی Bootstrapping

دانلود فایل متلب برای سری زمانی Bootstrapping دانلود فایل متلب برای سری زمانی Bootstrapping ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

تخمین نویز در متلب

تخمین نویز در متلب تخمین نویز در متلب در این پروژه محاسبه و تخمین یک سیستم با وجود نویز با استفاده از فیلتر کالمن گسسته در زمان کدگذاری شده است. در واقع در این کد حذف نویز در سیستم به کمک فیلتر کالمن انجام شده است.       در این پروژه ابتدا سیستم مورد نظر را معرفی می نماییم، سپس طراحی فیلتر کالمن طبق روابط مربوطه به این فیلتر و برای این سیستم طراحی می شود. خطای RMS در این سیستم و همچنین نتای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

شناسایی نوری حروف در متلب

شناسایی نوری حروف در متلب شناسایی نوری حروف در متلب انجام فرآیند شناسایی حروف در یک تصویر دیجیتال، تبدیل یک تصویر متنی به حروف تایپی ، شناسایی پلاک خودرو و پیاده سازی آنها در محیط MATLAB  است. این مجموعه شامل ده فیلم ۱ ساعته می باشد که سعی شده است با بیانی ساده به معرفی و نحوه پیاده سازی OCR بپردازد.  هر کدام از مراحل OCR شامل موارد زیر می باشد که در این مجموعه فیلم های آموزشی ارائه شده است: ۱-   & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

تشخیص چهره در متلب

تشخیص چهره در متلب تشخیص چهره در متلب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

آخرین محصولات فروشگاه